# Výhody stravování v ZŠS Aš

Výhody stravování v ZŠS

Jídlo je nedílnou součástí našeho denního režimu a pravidelná strava je pro nás velmi důležitá. Proto je dobré vybírat si taková zařízení, v nichž si můžeme být jisti, že za rozumnou cenu dostaneme vyváženou a zdravou stravu.

Abychom měli jistotu, že se nám dostává té správné, pestré a vyvážené stravy, je jistě Zařízení školního stravování (dále jen ZŠS) tím pravým řešením. ZŠS se při plánování a výrobě jídla musí řídit platnými normami a zákony (*), díky čemuž máme zaručeno, že se nám dostane té správné výživy plné minerálních látek a vitamínů potřebných ke správnému vývoji organismu.

Pokud bychom chtěli shrnout výhody jídelny do několika stručných a jasných bodů, pak by to byly následující:

  1. Cena
  2. Zdraví
  3. Kvalita
  4. Prevence – zdravé návyky
  5. Kontrola
  6. Dostupnost – bezpečnost

V dnešní době se většina lidí snaží najít takové stravovací zařízení, v němž mají jistotu, že za co nejnižší cenu dostanou kvalitní a zdravě vyváženou stravu.

ZŠS zaručuje kvalitní stravu vyrobenou z těch nejlepších surovin za poměrně nízké ceny.

Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk stravy – salát, ovoce či dezert.

Příprava pokrmů

Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení školního stravování, musíme dbát určitých norem, a proto si můžete být jistí, že naše pokrmy jsou vždy připravovány tak, aby vyhovovaly nejen dětem, ale i nám dospělým. Každý jídelníček se snažíme připravovat tak, aby se v něm v rámci jednoho měsíce vystřídaly nejrůznější potraviny – tedy maso, ryby, mléko a mléčné výrobky, brambory, luštěniny, tuky, cukry a v neposlední řadě také čerstvé ovoce a zelenina. Vždy usilujeme o přípravu pestrého jídelníčku tak, aby se v rámci jednoho měsíce vystřídaly všechny tyto zdraví prospěšné potraviny. Sledujeme plnění doporučených denních dávek výživových norem (spotřební koš) stanovené vyhláškou o školním stravování a kontrolu dodržování výživových norem provádí Česká školní inspekce a Krajská hygienická stanice.

Kvalitní potraviny jsou základním kamenem pro vytvoření zdravého a chutného jídla. ZŠS musí dodržovat správné technologické postupy (které jsou kontrolovány Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Českou školní inspekcí), jídlo musí být vydáváno bezprostředně po uvaření s ohledem na přísné hygienické normy. Tím je zajištěna nejen kvalita jídla, ale i úroveň stravování.

Výhody kvalitního a pravidelného stravování

Strava ve školním zařízení zajišťuje našemu organismu pravidelný a odpovídající příjem energie a živin, které jsou pro jeho růst a vývoj velmi důležité. Vyvážená strava spojená s pravidelnou fyzickou aktivitou slouží nejen k udržení dobrého zdravotního stavu, ale také díky nim můžeme předejít mnoha civilizačním chorobám (jako např. nadváha/obezita, podvýživa/bulimie/anorexie, onemocnění srdce a cév, cukrovka, nádorová onemocnění aj.).

(*) školský zákon č. 561/2004 Sb., dále vyhlášku č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhlášku č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ve znění pozdějších předpisů