#Informace pro strávníky

Ceníky

Ceník obědů od 1.9.2022
děti 7-10 let32,- Kč
děti 11-14 let34,- Kč
děti od 15 let40,- Kč
zaměstnanci škol, varianta 181,- Kč
zaměstnanci škol, varianta 288,- Kč
cizí strávníci82,- Kč

Poznámka: Do věkových skupin jsou děti zařazováni v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. (Tímto se zrušilo předchozí členění dle navštěvované třídy.)


Ceník identifikačních karet a čipů od 1.3.2022
čipová kartajiž zrušeno
identifikační čip nového typu121,- Kč
identifikační čip - starý typ115,- Kč

Poznámka: Identifikační čip lze kdykoliv během roku vrátit a celá pořizovací částka čipu vám bude obratem vrácena.


Obecný provozní řád – samostatné školní jídelny

 • podmínkou výdeje oběda je předložení identifikačního čipu
 • žáci a zaměstnanci obdrží čip na začátku školního roku
 • objednání (odhlášení) oběda probíhá samoobslužně pomocí elektronického terminálu, který je volně umístěn v prostorách jídelny
 • objednání (odhlášení) oběda musí být provedeno nejdéle do 14:15 hodin předchozího dne
 • při náhlém onemocnění lze vyzvednout oběd první den nemoci, na další dny musí být obědy odhlášeny
 • objednávat lze vždy ze dvou různých jídel
 • stravné se platí zálohově, způsob je vždy určen konkrétní školou

Provozní řád – vlastní jídelna ZŠS Aš, Dlouhá 2618, Aš

 • výdej obědů probíhá od pondělí do pátku, v době od 11:30 do 13:30 hodin
 • podmínkou výdeje oběda je předložení identifikačního čipu, vyjimečně jiného potvrzení o zaplacení
 • objednání (odhlášení) oběda probíhá samoobslužně pomocí elektronického terminálu, který je volně umístěn v prostorách jídelny
 • objednání (odhlášení) oběda musí být provedeno nejdéle do 14:15 hodin předchozího dne
 • objednávat lze vždy ze dvou různých jídel
 • stravné se platí zálohově
 • stravné lze platit hotově v kanceláři hospodářky (8:00 - 13:00, tel. 354 525 816, Dlouhá 2618, Aš), bezhotovostně převodem z účtu, nebo fakturou dle smlouvy, jsme plátci DPH
 • identifikační čip lze zakoupit v kanceláři hospodářky (tel. 354 525 816, Dlouhá 2618, Aš)

Motto