# Úvod


Foto

Zařízení školního stravování Aš je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Aš. Nejsme plátci DPH. Statutárním orgánem a zároveň ředitelkou organizace je Jana Kommová.

Adresu, telefony a všechny kontakty naleznete v sekci → Kontakt.

Logo ZŠS Aš


JídelníčekCo děláme

Plníme funkci zařízení školního stravování, dodáváme obědy do školních jídelen v okolních základních a středních školách v Aši a taktéž zajišťujeme stravování pro zaměstnance těchto organizací. Se souhlasem zřizovatele dále zajišťujeme stravování pro seniory a širokou veřejnost.

Ceník obědů a provozní řád jídelny naleznete v sekci → Informace pro strávníky.

Využijte možnost objednání obědů přes internet.


Náš cíl

Snažíme se o pestré a vyvážené jídelníčky, aby zejména naše děti dostaly vše ke zdárnému vývoji a k celkovému zdraví. Řídíme se výživovými doporučenými dávkami, které jsou nastaveny tak, aby hradily denní potřebu základních živin.


Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti nabízíme možnost pronájmu naší jídelny Dlouhá 2618 pro různé společenské i soukromé akce. Taktéž pronajímáme kuchyňské vybavení.

Fotky kuchyně a jídelny naleznete v sekci → Fotogalerie.


Personál a kapacita

V současné době máme 11 zaměstnanců. Kapacita zařízení je 850 jídel denně.


Právní rámec

Vykonáváme činnost zařízení školního stravování, při které se řídíme zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zejména ustanovením § 119, část 11, příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškami. Plnění dávek spotřebního koše potravin je průběžně sledováno a vyhodnocováno dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.


Alergeny

Informace o alergenech naleznete v sekci → Alergeny v potravinách.